Profil

Pandrup Tagpap og Industriisolering

Profil


Jeg startede firmaet i 1994, på baggrund af min uddannelse som bygnings-konstruktør og ca. 15 års virke som funktionær i større firmaer i samme branche.


Vores kunder er såvel private som professionelle firmaer. Vores professionelle kunder bruger os ofte i forbindelse med en større samlet løsning, som f.eks et komplet kedelanlæg, eller slutkunder som fjernvarmeværker, biogasanlæg og affalds-forbrænding samt fabrikationsindustrier i forskellige brancher, såsom fødevarer, metal og minedrift m.m.


I samarbejde med vores kunder, regner vi først på opgavens omfang og hvad der

er behov for. Herefter løses opgaven så rationelt og effektivt som muligt, uden

på noget tidspunkt at gå på kompromis m.h.t. kvalitet og arbejdsmiljø.


Vi beskæftiger p.t. 5 faste medarbejdere, plus lidt løst tilknyttet assistance.

Vi holder os fagligt opdateret ved hjælp af efteruddannelse og deltagelse i

faglige netværk m.m.


Peter Jensen

Pandrup Tagpap og IndustriisoleringPandrup Tagpap & Industriisolering

v/Peter Jensen

Skjødsholmsvej 74, 9490 Pandrup

Tlf. 98 24 64 94, mobil 22117724

Peter@pti-pandrup.dk

www.pti-pandrup.dk