Tagpapdækning

Pandrup Tagpap og Industriisolering

Tagpapdækning

Udførelse af alle former for tagpapdækning på skrå eller flade tage.

Varme og kolde konstruktioner, herunder renovering, reparation og problemløsning.

Ældre sommerhus i løkken, som oprindelig er bygget med tag af eternit bølgeplader som nu er nedslidt. Vi renoverer taget og udfører et nyt tidsvarende tagpaptag på underlag af OSB- træfiberplader.

Renovering af tagpapdækningen på det gamle halmvarmeværk i Brønderslev. Bemærk den nye kileopbygning i skotrender som skal danne fald mod de nye nedsænkede tagbrønde.

Når tagdækningen skal kunne holde i 50 år eller mere, er det yderst vigtig at alle detaljer, store som små, udføres med den største omhyggelighed. Fuger på aftrækshætter, skorstene m.v. bør dog omfuges med nogle års mellemrum.

Tagpaptaget på nogle af de ældste huse på Ferren i Blokhus renoveres her ved at lægge et nyt lag tagpap ovenpå. Siden dengang de blev bygget, er både tagpapmaterialerne og de måder vi anvender dem på, blevet væsentlig forbedret, og det nye tag forventes at have en levetid på ikke under 50 år. Derefter vil der kunne lægges et nyt lag ovenpå igen. Vi håber at være til rådighed til den tid ☺

Vi ved ikke hvorfor, men mange af husene i Pandrup, og på Bredgade i særdeleshed, er oprindelig opført med tagdækning af Eternit- skifer. På en stor del af disse er tagbeklædningen nu ved at være godt og grundig opslidt. Vi har på omkring 15 huse i byen, udført ny tagbelægning med tagpap. På de fleste af dem er den gamle skiferbeklædning nedtaget, og nyt tagpapdækning er udført på underlag af træfiberplader. Den nye tagdækning er dels udført som listetækning (med indlagte trekantslister som æstetisk virkemidel) og dels med plan tagpapdækning. På et enkelt (Oxbøl`s hus i Bredgade) er taget udført med Shingles (en speciel type tagpap i små stykker, så det nye tag minder lidt om skiferbelægning) På nogle af tagene er den nye tagpapdækning udført direkte ovenpå den gamle skiferbeklædning, som en yderst priseffektiv løsning, der kan se ganske elegant ud,

idet man stadig kan ane konturerne af skifertaget igennem det nye tag.

Pandrup Tagpap & Industriisolering

v/Peter Jensen

Skjødsholmsvej 74, 9490 Pandrup

Tlf. 98 24 64 94, mobil 22117724

Peter@pti-pandrup.dk

www.pti-pandrup.dk